Hvad er en Fodterapeut?

Statsautoriseret fodterapeut er en anerkendt uddannelse, hvor man efter bestået eksamen søger om autorisation. Det er Danmarks eneste professionel behandler af fødder i forbindelse med diabetes, leddegigt, nedgroede negle og arvæv.

Statsautoriserede fodterapeuter er underlagt Styrelsen for patientsikkerhed og har journalpligt. Dette betyder at vi har tavshedspligt og at du kan få aktindsigt, samt har mulighed for at klage til patientklagenævnet over evt. fejlbehandling.

Vi forebygger problemer med fødderne, og behandler når skaden er sket. Døjer du med hård hud, fodvorter, nedgroede eller fortykkede negle, svamp, ligtorne, hælspore, revner i hælene eller andre ømme punkter, så kan vi forebygge, aflaste og behandle disse problemer. Fundamentet for din krop er dine fødder, og derfor er fodterapeutens vigtigste opgave at hjælpe dig med dine problemstillinger, f.eks i form af vejledning om sko, eller om hvordan du plejer dine fødder i det daglige, fodøvelser, smertebehandling eller om du måske har brug for indlæg.

Jeg hedder Lisbeth Ericson og jeg er Statsautoriseret Fodterapeut og medlem af Danske fodterapeuter.

Book din tid her

Statsautoriseret fodterapeut

Det er din garanti for at jeg:

  • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
  • Er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
  • Fremstiller individuelle fodindlæg
  • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling
  • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden
  • Vejleder i valg af sko
  • Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fod problemer
  • Er underlagt Styrelsen for patientsikkerhed
  • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring
  • Er medlem af Danske fodterapeuter og på denne måde får ajourført min viden